Click to Watch in HD > คำถามภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนไปเมืองนอกตอนหลงทาง

Watch คำถามภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนไปเมืองนอกตอนหลงทาง ----------------------------------------------------- สำหรับใครที่จะมีแผนไปต่างประเทศ บางคนก็กลัวหลงทาง ต้องพาเพี่อนไปด้วย หมดอิสระในการเที่ยว ทำไงดี ในวันนี้ผมมีคำถามภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนไปเมืองนอกตอนหลงทาง จำไว้จะได้แก้หลงทางจะได้ไปต่างประเทศได้คนเดียวไม่ต้องไปเที่ยวเป็นกรุ๊ปไปเป็นเพื่อน =========================== เรามาเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวกัน - https://youtu.be/o8SWanWZtLM เรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเสียเงิน - https://youtu.be/WS-t-dkkei4

Youtube Channel / อังกฤษมีคําตอบ - EngAnswer
Loading