Click to Watch in HD > ปลูกผักสวนครัว : ผักชีไทยในญี่ปุ่น 20.08.2016

Watch สวนผักแม่บ้านไทยที่ญี่ปุ่น ไร่ตะวันฉายญี่ปุ่น ผักชีไทยถ้าปลูกอากาศเย็นจะทำให้ลำต้นอวบงามค่ะ ถ้าหน้าร้อนจะขึ้นลำต้นค่ะ ติดตามเพจที่:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1347091898635125 and id=943551122322540

Youtube Channel / Waraporn Yoshida
Loading