Click to Watch in HD > วันเกิดบอกอะไรมากกว่าที่คุณคิด

Watch วันเกิดบอกอะไรมากกว่าที่คุณคิด บางคนยังคงไม่รู้ว่า การที่เราเกิดก่อนแค่ไม่กี่เดือนนั้นส่งผลอย่างมากในพัฒนาการหลายๆด้าน และมีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนที่มากกว่า แต่เรากลับปล่อยให้ความได้เปรียบเสียไปพร้อมกับกาลเวลา พ่อแม่หลายคนยังมีความคิดอยากให้รู้เราเด็กที่สุดในห้องแต่ดันเรียนเก่งที่สุดในห้องอยู่ แต่เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็อาจเปลี่ยนใจ แต่ถึงจะเกิดก่อนก็ตาม มันก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด เด็กที่ฉลาดต้องฉลาดทั้งiqและeq เด็กจะฉลาดแค่ไหนขึ้นอยู่กับความรักและการเอาใจใส่ที่ดี เป็นสำคัญ

Youtube Channel / THE HAM
Loading