Click to Watch in HD > การเขียนแบบบ้านพักอาศัย5ชั้นตอนที่18 ด้วยSketchup

Watch วีดีโอการเขียนแบบบ้านพักอาศัย5ชั้นด้วย Sketchupตอนนี้ แสดงการใส่กระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังห้องน้ำจนเต็มชั้นที่1 จากนั้นทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและจัดระบบไฟล์จนเสร็จชั้นที่1 เพื่อเตรียมการสร้าง งานทั้งโครงสร้างและสถาปัตย์ชั้นที่2 แล้วจบด้วยการเขียนแบบชั้นที่2 ด้วยการก๊อบปี้ชั้นที่1ขึ้นไป 4 เมตร

Youtube Channel / Sonti Wichitchanachai
Loading