Click to Watch in HD > กล้องจับภาพดวงไฟผีกระสือได้

Watch ภาพจากกล้องวงจรปิด เห็นดวงไฟปริศนา ส่องแสงกะพริบคล้ายแสงสีแดงลอยไปมาอยู่เหนือต้นไม้กลางดึก จากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้หลายมุมในบ้าน ตามจับภาพดวงไฟปริศนาไว้ได้ 2 จุด เมื่อนำให้ชาวบ้านดู ก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานา บอกว่าคล้ายภาพผีกระสือโฉบล่าเหยื่อที่เคยเห็นกันในภาพยนตร์

Youtube Channel / MaDoo Clip
Loading