Click to Watch in HD > ขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง กับผู้ป่วยเบาหวาน

Watch ขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง ช่วยลดนํ้าตาลในเลือด ฃ่วยลดการอักเสบของแผลเบาหวาน ดับกลิ่นต่างๆในร่างกาย กลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นเหล้า กลิ่นบุหรี่ กลิ่นภายในของสตรี

Youtube Channel / หมอเส็งสมุทรปราการ- 089-8195768
Loading