Click to Watch in HD > แนะนำวิดีโอ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อปูน และบ่อผ้าใบ

Watch เยี่ยมชมเพื่อนบ้านเพื่อดู การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อปูน และในบ่อพลาสติก ที่ บ้านเกาะมุกด์ ต.ประสงค์​ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

Youtube Channel / KohmoookPro
Loading