Click to Watch in HD > ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 2 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

Watch ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ ตอนที่ 2 [Samadhi Meditation Techniques]

Youtube Channel / SUPER RICH 789
Loading