Click to Watch in HD > ภาพชีวิต หนึ่งไร่แก้จน part 1/2

Watch กมล พรหมมาก เกษตกรไร้สารพิษ พื้นที่หนึ่งไร่ของเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ติดต่อ กมล พรหมมาก เยี่ยมชมสวนหนึ่งไร่แก้จน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 08 6244 9557 เฟสบุค https://www.facebook.com/kamon2499 หรือ search facebook ด้วยคำว่า อบรมกสิกรรมไร้สารพิษ แฟนเพจ ภาพชีวิต https://www.facebook.com/pages/lifepicture/ สมัครรับข้อมูล http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=thatree21 ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร กำลังเป็นปัญหาของมนุษย์ในยุคนี้ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง คือ ต้นเหตุการตายของมวลมนุษย์มากที่สุดในโลก เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและอีกหลายโรคที่ไม่พบเชื้อโรค เราจึงควรใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้ด้วยตัวของเราเอง สวัสดีครับ คุณผู้ชม ภาพชีวิตวันนี้จะพาไปยัง พุทธสถานสีมาอโศก เพื่อรู้จัก อ.กมล พรหมมาก ผู้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ กับผลงาน หนึ่งไร้แก้จน อ.กมล ดำเนินชีวิตในระบบบุญนิยม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายในหนึ่งไร่แก้จน นอกจากจะมีพระเอกเป็น กล้วยหอมเขียว ซึ่งเป็นกล้วยขนาดใหญ่ ยังมีพืชพรรณชนิดอื่นปลูกแทรกอย่างน่าสนใจอีกด้วย ตลอดเวลาที่ผมได้สังเกตการทำงานของ อ.กมล ผมสังเกตว่าเขาไม่เคยหยุดนิ่ง ทำไปด้วยสอนไปด้วย แล้วเวลาเขาหยิบจับอุปกรณ์อะไรก็คล่องแคล่วไปซะหมด เหมือนกับว่าพื้นที่หนึ่งไร่ที่เห็นอยู่นี้เป็นทั้งห้องทำงานและห้องเรียนของเขา หลักการแก้จนสำคัญของ อ.กมล ก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นมาเอง และให้ลงมือทำงานด้วยตนเองเพื่อลดการจ้างแรงงาน วางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม พึ่งอุปกรณ์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.กมล อธิบายขั้นตอนเหล่านี้โดยเริ่มตั้งแต่ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกล้วยที่ไม่ต้องการ หมักเป็นปุ๋ยแล้วก็นำกลับไปใช้กับพืชผลอีกครั้ง วนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อย ภาพชีวิต ติดตามชีวิตของอ.กมล พรหมมาก เกษตกรพอเพียง ผู้มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สวยงาม จากข้าราชการครูแปรผันเป็นเกษตกร สนใจในกสิกรรมไร้สารพิษ ชอบคิดและทดลองอะไรที่นอกกรอบ ผมหวังว่า หนึ่งไร่แก้จนจะสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อย สวัสดีครับ

Youtube Channel / Thatree Changlek
Loading