Click to Watch in HD > มาหาปลากินข้าวป่าในตัวเขื่อนกักเก็บน้ำที่ไต้หวันในวันหยุดWild rice to taiwan and fishing in holiday

Watch มาหาปลากินข้าวป่าในตัวเขื่อนกักเก็บน้ำที่ไต้หวันในวันหยุดWild rice to taiwan and fishing in the holiday https://www.youtube.com/watch?v=h3I0SU7uSyMใส่เบ็ดปลาช่อนที่หางเขื่อนลองเหยื่อ3ชนิดได้ผลดีจริงเกินคาด https://www.youtube.com/watch?v=omi2XtaIgDo and t=9sออกตกปลาช่อนในวันหยุดได้ปลาช่อนเยอะมาก ติดตามทาง เฟสบุ๊ก ได้ที่ https://www.facebook.com/joe.channel55

Youtube Channel / joe channel
Loading