Click to Watch in HD > พรานล่าแพะภูเขา ด้วยไรเฟล ที่ออสเตรเลีย/Hunting wild goat

Watch พรานล่าสัตว์ ล่าแพะป่า ด้วยไรเฟล ที่ออสเตรเลีย/Hunting wild goat แพะป่ามีเยอะมาก พรานถ่ายทำวีดีโอเอง ล่าสัตว์ด้วยเพียงคนเดียว

Youtube Channel / Kit Channel
Loading