Click to Watch in HD > ในวันที่เขาต้องไป - 25 Hours

Watch Artist : 25 Hours Title : ในวันที่เขาต้องไป Album : 25 Hours Credit : you2play.com ไม่ต้องคิด ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร อยากให้เธอได้เข้าใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่ ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน ฉันจะยังอยู่

Youtube Channel / NORTH3THEWINNER
Loading