Click to Watch in HD > คณะกรรมการจัดงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ร่วมลงนามถวายพระพร

Watch วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ประธานจัดงาน) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ครั้งที่ 38 ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Youtube Channel / MVSK TV
Loading