Click to Watch in HD > การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Watch การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคืออะไร คือการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่าเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทดแทนผิวข้อใหม่ด้วยข้อเข่าเทียม อ่านรายละเอียด http://urll.us/8OkCE2

Youtube Channel / คลีนิกยา จ่ายยาปลอดภัยห่วงใยสุขภาพคุณ
Loading