Click to Watch in HD > พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-ผู้แสวงหาธรรมย่อมใจเบิกบาน

Watch พระธรรมเทศนาโดย ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.หนองแค จ.สระบุรี เทศนาวันที่ 08-12-43 ติดต่อสอบถามได้ที่ 036-379428,081-587-2141

Youtube Channel / (((แสงธรรม ส่องจิต)))
Loading