Click to Watch in HD > ขยะอุดตันหน้าประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว : Bright News 05-10-59

Watch สภาพกองขยะที่มีมากกว่า 1 ตันลอยเกลื่อนในคลองลาดพร้าวคือ 1 ในปัญหาที่ทำให้การระบายน้ำใน กทม.เป็นไปด้วยความยากลำบาก ติดตามจากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading