Click to Watch in HD > 10 อันดับการจู่โจมเหงื่อของราชางูจงอางยักษ์ คิงคอบบร้า

Watch มาดู 10 อันดับการจู่โจมเหงื่อของราชางูจงอางยักษ์ คิงคอบบร้า กันว่าจะน่ากลัวขนาดไหน รวบรวมงูจงอางใหญ่ที่สุดในโลก และการต่อสู้ของมัน

Youtube Channel / สัตว์โลกน่ารู้
Loading