Click to Watch in HD > เพื่อมวลชน ; จิ้น กรรมาชน

Watch ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล จะขอเป็นนกพิราบขาว เพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรี ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา จะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนา หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน ชีวายอมพลีให้ มวลชนผู้ทุกข์ทน ขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง

Youtube Channel / RAINYCOINS
Loading