Click to Watch in HD > ตะลุมตุมโบ๊ะ - เมอร์ซี่ อาร์ สยาม จูเนียร์

Watch จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการใช้เอ็ฟเฟ็กซ์ช่วยปรับแต่งเสียงดนตรีเท่านั้น

Youtube Channel / ภูวรินทร์ ศุภวราพงษ์
Loading