Click to Watch in HD > อายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษ ไขความลับกับธุรกิจเครือข่าย

Watch เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2015 อายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษ ขอพาคุณผู้ชมทุกท่าน ไปไขทุกข้อข้องใจของธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจที่คนมีฝันล้วนแล้วแต่เคยผ่านประสบก­ารณ์ในการทำธุรกิจนี้แทบทั้งสิ้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจ­นี้ได้ วันนี้อายุน้อยร้อยล้านจะพาไปค้นหาอีกหนึ่­งแง่มุมของวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเ­ร็จ เพื่อสร้างมุมมองและการจัดการในการประกอบธ­ุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Youtube Channel / TheiConGlobal
Loading