Click to Watch in HD > เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่เสน วัดป่าหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

Watch เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่เสน ปัญญธโร วัดป่าหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี แท้จริงแล้วหลวงปู่เสน ท่านเกิดที่บ้านหนองอ้อน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้อุปสมบทที่วัดโพธิ์สมพร อ.เมือง จ.อุดรธานี และได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าเขารังได้พรรษาเดียวก็ได้ย้ายสำนักมาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงด้วยจิตมุ่งมั่นในทางสมถะกับวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้เดินทางเพื่อค้นหาอาจารย์ดี ได้พบกับอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี หลวงปู่บุญมี หลวงปู่หล้า หลวงตามหาบัว ฯลฯ สงฆ์ผู้มีญาณสมาบัติสูง จึงฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนพากเพียรอย่างคร่ำเคร่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อโปรดญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนมาขอพึ่งพิงทางจิตใจให้ได้รับแสงสว่างในทางธรรม หลวงปู่เสนจึงได้ถือว่าเป็นพระสงฆ์พระสุปฏิปันโนโดยแท้ที่มีจิตแก่กล้าโดยเต็มเปี่ยมยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นหนทางสว่างชี้นำให้กับประชาชนชาวพุทธทั้งหลายให้ได้พบกับทางแห่งการพ้นทุกข์โดยมีหลวงปู่เสนท่านเป็นผู้นำทาง สามารถติดตามรายการเปิดบันทึกตำนานได้ที่ https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble

Youtube Channel / เปิดบันทึกตำนาน (OFFICIAL)
Loading