Click to Watch in HD > รักโลก ตอน ปฐมบท แลนด์มาร์คเจ้าพระยา

Watch แผนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กับงบประมาณ 120 ล้านบาท คุ้มค่าหรือไม่ จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ อนาคตแลนด์มาร์คเจ้าพระยา ยังคงมีคำถามจากกลุ่มผู้คัดค้าน ปฐมบท ของการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ รักโลก พุธนี้ เวลา 16.00-16.30 น. ทาง NationTV 22

Youtube Channel / Raklok love the earth
Loading