Click to Watch in HD > ล่าสัตว์ กวาง ควายป่า เสือ ช้าง ฮิปโป ด้วยหอก ของชนเผ่าในแอฟริกา/Hunting with spears

Watch ล่าสัตว์ กวาง ควายป่า เสือ ช้าง ฮิปโป ด้วยหอก ของชนเผ่าในแอฟริกา/Hunting with spears เป็นการฆ่าเพื่อดำรงชีพของชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกา ใช้หอกเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียว

Youtube Channel / Kit Channel
Loading