Click to Watch in HD > ความในใจของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาอยู่ไทย

Watch ความในใจของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาอยู่ไทย (ข้อความ : Handsome guys) มาดูนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนพัทลุงคนนี้กัน นายมีนามว่า Carlos นิสัยเกรียนๆ 555 กวนๆ นายมาจากเม็กซิโกค่ะ นางชอบประเทศไทยมาก มาดูความเกรียนของนายกัน พูดไทยคล่องๆ #มาโรงเรียน #มาเที่ยวมานอน 555555

Youtube Channel / You Like Tee-Det
Loading