Click to Watch in HD > ตกปลาช่อนเว้น2016กลางนาร้างกับกบยางaen,Fishing snake head fish in the rice fram

Watch วันนี้น้องแปะพาตกปลาช่อนในนาร้างกับกบยางaen รุ่นมีหาง ซึ่งเป็นกบยางตัวใหม่จากค่ายalphalure ตัวกบจะมีซ่อมได้หางจะไม่ขาดง่าย ซึ่งกบยางตัวนี้ถูกออกแบบแอคชั่นสำหรับปลาช่อนไซร์เล็กๆๆชอบ

Youtube Channel / aen alphalurefishing
Loading