Click to Watch in HD > ต้องฮักให้สุดใจ - ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

Watch จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการใช้เอ็ฟเฟ็กซ์ช่วยปรับแต่งเสียงดนตรีเท่านั้น

Youtube Channel / ภูวรินทร์ ศุภวราพงษ์
Loading