Click to Watch in HD > ใจกลางความเจ็บปวด : Crescendo

Watch ถูกทำร้ายโดยคนรัก เจ็บแค่ไหนต้องพร้อมเข้าใจ อยู่กับแผลเธอให้ไว้ กับความทรมานอยู่ข้างในนี้.. By :: คนไร้ตัวตน

Youtube Channel / O-PhatCha Bk
Loading