Click to Watch in HD > สนทนาธรรมบ่ายวันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 2559 โดยภิกขุตรี

Watch ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : ภิกขุตรี ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง ลำลูกกาคลอง 10 ปทุมธานี ขอบคุณเวปไซด์วัดนาป่าพง www.watnapp.com รับชมคลิปย้อนหลังได้จากเวป : http://media.watnapahpong.org/videos

Youtube Channel / ป๊อก บางกรวย
Loading