Click to Watch in HD > สกุชี่ปิกาจูฮาโลวีนนกินได้ทำง่ายๆๆ, How to make squishy pikachu halloweenedible

Watch วันนี้จะมาชวนทำสกุชี่ปิกาจูไส้ไหลรับฮาโลวีน โดยไม่ใช้กาวแต่ใช้แต่แป้ง มีลักษณะนุ่มเวลานึ่งเส็ด และที่สำคัญทานได้ด้วยทำง่ายๆๆน่ะค่า แล้วถ้านอ้งคนไหนเอาไปทำเอามาโชว์กันมั้งน่ะค่า

Youtube Channel / happy diy
Loading