Click to Watch in HD > เจาะเวลาหาปัจจุบัน - เทียรี่ เมฆวัฒนา (KARAOKE)

Watch เพลง เจาะเวลาหาปัจจุบัน คำร้อง/ทำนอง เทียรี่ เมฆวัฒนา ขับร้อง เทียรี่ เมฆวัฒนา ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน เมื่อวันวานนั้นเป็นมาอย่างไร อย่าไปจำจดไว้ อดีตที่เคยให้ผ่านเลยไป อย่าไปหลงความหลัง อย่าไปคิดหรืออย่าไปหวัง หรืออย่าไปคิดถึงเรื่องวันวาน กลับมาคิดว่าความจริงนั้น เรามีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ต่อต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไร อย่าไปมัวใส่ใจ อนาคตนั้นมันยังอีกไกล ไกลจนลับขอบฟ้า อย่าไปคิดหรืออย่าไปหวัง หรืออย่าไปคิดถึงวันข้างหน้า กลับมาคิดความจริงนั่นหนา เรามีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ใครที่จะเจาะเวลาหาอดีต ขอจงได้วางพวงหรีดให้มัน ใครที่จะเจาะอนาคตอย่าได้ฝัน ขอจงมาเจาะเวลาหาปัจจุบัน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnm6ohF4dI3h9GiIUTtKxfg Facebook - http://bit.ly/2brUnb9

Youtube Channel / โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ Rose Media and Entertainment
Loading