Click to Watch in HD > เตือนช่วงเทศกาลออกพรรษา มักจะมีการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และมีผู้บาดเจ็บให้เห็นทุกปี บางรายถึงขั้นตาบอด

Watch

Youtube Channel / บันทึก ข่าวสารเมืองอุดร
Loading