Click to Watch in HD > ในช่วงเทศกาลออกพรรษา มักจะมีการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และมีผู้บาดเจ็บให้เห็นทุกปี บางรายถึงขั้นตาบอด แล

Watch

Youtube Channel / Home Cable Udonthani
Loading