Click to Watch in HD > โอวาทคำสอนที่ทำไห้จิตใจสบาย

Watch ด้วยพระครูนามแสงฐิติปัญโญวัดจอมแจ้งเมืองยองอบรมชาวบ้านในวันศิล(วันพระ)๘ค่ำดับเพ็ง จุ่งฟังให้จบประมาณ30-40น.จะมีนิทานแก้ไขเรื่องที่มีคนมาแช่งหรือมาด่าเราแต่เราไม่ได้ตอบรับผลของคำด่าคำแช่งนั้นจะเป็นของใคร่เราจะได้รู้ครับ เมืองยองถ้าเป็นวันศิลจะยกเลือกการงานทั้งมวนเข้าวัดฟังธรรม วันอาทิตย์วันเสาทำงานเป็นปกติยุดแต่งานราชการเท่านั้นและ

Youtube Channel / Khung Woonsyawng
Loading