Click to Watch in HD > ຫຼ້ານ້ອຍ ໃສສູ ກັບເລື່ອງ ບ່າວໆ

Watch ຫຼ້ານ້ອຍ ກັບຄວາມຄິດເຫັນເລື່ອງຜູ້ບ່າວ ເຊີ່ງເປັນຕອບຂໍ້ຂອງໃຈຂອງແຟນເຟດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ່ວນຕົວ ໃນອານາຄົດກັບແຟນ ວ່າເປັນແນວໃດ ເພາະມີຫຼາຍຄອມເມນທາງເຟດຖາມເລື່ອງແຟນຂອງຫຼ້າ ວ່າເປັນແນວໃດ.

Youtube Channel / PTV News
Loading