Click to Watch in HD > ชำแหละ... 4 อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายวีดีโอลง Youtube

Watch http://www.onlinevideomarketing.in.th ชำแหละ... 4 อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายวีดีโอลง Youtube 1. กล้องวีดีโอ ปกติผมใช้กล้อง Gopro ในการถ่ายวีดีโอลง Youtube เพราะพกพาสะดวก ใช้งานง่าย และมีคุณภาพสูง สามารถถ่ายได้ถึง 4K 2. ขาตั้งกล้อง เนื่องจากว่าไปถ่ายคนเดียว ก็เลยต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วย ควรเลือกขนาดของขาให้เหมาะสมกับขนาดของกล้องวีดีโอ และหัวของกล้องวีดีโอควรเป็นแบบ Fluid head หรือหัวน้ำมัน เพราะจะทำให้ pan or tilt ได้อย่างราบเรียบ 3. ไมโครโฟน ใช้ไมโครโฟนต่อกับเครื่องบันทึกเสียง เพราะสะดวกในการใช้งาน หรือถ้าไม่มีเครื่องบันทึกเสียง เราอาจจะต่อเข้ากับ smartphone แทนได้ 4. ไฟต่อเนื่อง ใช้เป็นแบบ LED เพราะราคาไม่แพง สะดวกในการพกพา สามารถใช้ dimmer ปรับระดับความเข้มหรือปรับอุณหภูมิของแสงได้ =========================================== Smile Pro Video ♥ Videographer, After Effect, Sony Vegas and Video Marketing สอนถ่ายวีดีโอ http://www.รับถ่ายวีดีโอ.com สอน After Effect http://www.effectvideo.com สอน Video Marketing http://www.onlinevideomarketing.in.th/ ♥♥ FREE EBOOK ♥♥ https://www.facebook.com/DIYPresentation/photos/a.305594742792161.80735.127409073944063/1112245485460412/?type=3 and theater ♥♥ SUBSCRIBE ♥♥ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=smileprovideo ♥♥ Lets Connect ♥♥ Facebook - http://www.Facebook.com/DIYPresentation ===========================================

Youtube Channel / เสกสรร ปั้น Youtube
Loading