Click to Watch in HD > MV รักเราไม่เท่ากัน - Mild (มายด์)

Watch นี้คือความเป็นจริงที่ฉันมี ในทุกๆนาทีที่เลื่ยนลอย อ่อนล้าบ่อยๆ ที่ต้องค่อยจะทนเหงา... อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา เจ๊บช้ำเปล่าๆที่รักเราไม่เท่ากัน คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว... ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ *ถ้าหากความรัก... ของเรา...มันมีไม่เท่ากัน... ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม...รับมัน... หากว่าเรายังฝืน...มันก็คงไม่ได้อะไร... หากว่าใครถาม...ว่าเรา...จบลง...ด้วยเรื่องอะไร... ฉันคงทำได้เพียง...แค่ตอบ...เขา...ไป... ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน... ถ้าหากจะบอกรัก...ใครสักคน... มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร... แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ... โอ้ว มันชักยากชักเย็นมากมายเหลือเกิน... (*) คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว... ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน สุดท้าย รักนั้นก็จบไป...

Youtube Channel / sarawut srithaso
Loading