Click to Watch in HD > พสกนิกรร่วมสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง : เขย่าข่าวเข้ม 11-10-59

Watch พสกนิกรชาวไทยต่างหลั่งไหลเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมทั้งพากันสวดมนต์ขอพร และจับจ้องไปยังชั้นที่ประทับของพระองค์

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading