Click to Watch in HD > ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทย #3-1 ถาม-ตอบ ภาคเช้า

Watch ช่วงถาม-ตอบ โดย วรัญชัย โชคชนะ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ตอบคำถามโดย เอกสิทธิ์ หนุนภักดี ประจักษ์ ก้องกีรติ ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น การอภิปรายเป็นส่วนหนึ่งการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 “ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย” จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Youtube Channel / prachatai
Loading