Click to Watch in HD > จับตาปฏิบัติการคุมเข้มเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ : Bright News 11-10-59

Watch หลังมีกระแสข่าวเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดเหตุก่อเหตุร้ายในพื้นที่ กทม. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะรู้สึกเช่นไร ติดตามได้จากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading