Click to Watch in HD > พาน้องหมาเดินออกกำลัง

Watch คลิปพาน้องๆ ออกกำลังกาย และฝึกเข้าสังคม น้องหมาต้องการการออกกำลังกายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการฝึกน้องๆ ให้ยอมรับเรา ลองพาน้องๆ ออกมาฝึกเดินในสายจูง มาออกกำลัง เริ่มจากใกล้ๆ บ้านกันก่อนนะคะ...^^

Youtube Channel / manew show
Loading