Click to Watch in HD > زامل بلاد قحطان اليمن

Watch زامل بلاد قحطان اليمن ياللي تهوز الضلع بالقـرن مسكيـن مسكيـن والله غـرروك المساكيـن ان كان تبغى الصدق والصدق منجـا كلمتك ما تحسـب ولا توفـي الديـن ترسل علـى الجـوال نكتـه قبيحـه تقول المهايط سلم عنـد القحاطيـن لا شك خذها اليوم من كف صاحـب و اسمع علوم مرجحيـن الموازيـن حنـا عيـال العـود روس القبايـل حنـا هـل الطالـه كعـام المعاديـن حنـا هـل النخـوه نهـار الملاقـى نقبل على الهيجاء سـواة الشياهيـن حنا الحسب حنا النسب في الجزيـره وان جات للسلطه ترانـا السلاطيـن حنا العرب ساس العـرب يـا مغفـل تاريخنـا يعطيـك عنـا براهـيـن يكفيك (حسان بـن ثابـت ) وكافـي شاعـر نبـي الله ختـام النبيـيـن قصيدتـه للحيـن تقـرا و نكـتـب تخيّـل مـن الجاهلـيـه لهلحـيـن (نحن بنـي قحطـان هـوداً جدنـا) وأجدادنـا الغـر الزحـول المياميـن حنا قحطـان ايـه قحطـان العريبـه أهل الفعايل لا نعـى ناعـي البيـن قصيرنـا ينـعـم بنعـمـة ذرانــا نقسم عشانا في رضى الجار قسميـن و خوينـا يبشـر بنـا فـي لزومـه حنا على باديه في العسـر و الليـن و نسيبنا يفخـر بنـا ونفتخـر بـه ولا نـدور فـي النسـب للمزاييـن و رفيقنـا لـه فـي رفقنـا بنـايـد اليا زهمنـا نجيـه مثـل المجانيـن في جهلنا نجهـل علـى كـل جاهـل أميرنـا شيطـان وحنـا شياطـيـن و في حلمنا اثقل من جبال(ن) رواسي أميرنـا رحمـن و حنـا رحمـيـن وقوعنـا فـي كـل ديـره عقوبـه انشد عن اللي شافها شوف بالعيـن وقايـع(ن) منهـا يشيـب الغلـيّـم أهوالهـا بأهوالحطـيـن و حنـيـن حفيفنـا لـو صـد عنـا مـواجـر ولرضى مشايخنـا يقـرب قرابيـن و عدونـا كـانـه نـوانـا بنـيـه لاهازنا ندبل لـه الصـاع صاعيـن

Youtube Channel / Yemen war
Loading