Click to Watch in HD > += 10 เทคนิคการใช้งาน Galaxy S7 Edge ใช้เป็นใน 10 นาที =+

Watch 1.เปลี่ยนธีม 0.17 2.Always on Display 1.04 3.Quick Launch เข้ากล้อง 2.00 4.กด 3 ครั้ง ย่อจอใช้งานมือเดียว 2.39 5.เลื่อนแอพหลายแอพพร้อมกันในหน้า Home 3.26 6.เปลี่ยน Screen Grid ให้เป็น 5 ช่อง 4.13 7.เพิ่ม/ลด Edge Panels ที่ขอบจอ 4.36 8.ย่อแอพ และเปิดสองแอพพร้อมกัน 6.43 9.ปิดไฟแสดงสถานะ 7.42 10.เปลี่ยน Font และขนาดตัวหนังสือ 8.22

Youtube Channel / iaumreview
Loading