Click to Watch in HD > ซ่อมกบยางง่ายๆๆ กบยางaen กบยางซ่อมได้

Watch หลังจากลุยปลาช่อนมาหลายทริปจัดกบตัวหมานก็มาพังซะ หลายคนคงมีความเชื่อเหมือนกันว่าตัวไหนหมานจะซ่อมยันลุกบวช ซึ่งกบยางaenทุกรุ่นสามารถซ่อมได้ง่าย ซ่อมแล้วใช้ต่อได้เลยแค่น้าๆๆนักตกปลามีไฟเช็คอยุ่ในเมือหรือที่จุดแก็สจับมาลนซะเหมอืนใหม่แน่นอน

Youtube Channel / aen alphalurefishing
Loading