Click to Watch in HD > ไก่นึ่งสมุนไพร/ครัวkoart tv เทปพิเศษ บุกครัวนายโต้ง

Watch วันนี้เป็นเทปพิเศษของครัว korat tv โดยการพาเพื่อนๆไปบุกครัวบ้านคนอื่น และครัวที่จะพาเพื่อนไปบุกก็คือ ครัวนายโต้ง แห่งเมืองย่าโม งานนี้เราจะพาเพื่อนมาทำเมนูไก่นึ่งสมุนไพร ด้วยเทคนิคการทำที่ไม่ยุ่งยากใครๆก็ทำได้ อร่อยด้วยฝีมือเรา

Youtube Channel / ครัว korat tv
Loading