Click to Watch in HD > ทวง - นิว ภชพน Feat.มิ้น ETC [Official MV]

Watch ไม่อยากพลาดเพลงใหม่ๆกด subscribe ตามลิ้งนี้เลยจ้า: http://bit.ly/1Hyr12L ทวง - นิว ภชพน Feat.มิ้น ETC Executive producer : กฤช กฤษณาวารินทร์ คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ ทำนอง/เรียบเรียง : วิกรม สุริยะชัย การจะไปอ้อนวอนตอนเธอจะไป ก็ดูเป็นการกระทำของคนที่มันช่างโง่จริงๆ ต่อให้เธอจะเคยพูดมาว่ารักแค่ใหน ก็หมดความหมายทันทีที่เธอเป็นคนเลือกแล้วว่าจะไป เรื่องวันวานก็เรื่องของวันเก่า วันนี้ก็คือวันนี้ ก็ต้องยอมรับความจริง (ยอมรับความจริง) สิ่งที่ฉันต้องเผชิญ ต้องคอยเตือนตัวเองเอาไว้ ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ ว่าผลที่งมงาย ผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจก็ลืมทุกคำ การกระทำของเธอคงมาจากใจ ผิดกับคำที่เธอพูดไว้ในวันก่อนนั้นจริงๆ ต่างกันตรงที่ตัวฉันเองเชื่อเธอหมดใจ แต่มันกลายเป็นคนหนึ่งที่น่ารำคาญที่พูดเรื่องเดิมเดิม เรื่องวันวานกับเรื่องของวันเก่า วันนี้ก็คือวันนี้ ก็ต้องยอมรับความจริง (ยอมรับความจริง) สิ่งที่ฉันต้องเผชิญ ต้องคอยเตือนตัวเองเอาไว้ ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ ว่าผลที่งมงาย ผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจก็ลืมทุกคำ ทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ ผลที่งมงายผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจ ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ ว่าผลที่งมงาย ผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจก็ลืมทุกคำ Facebook : https://www.facebook.com/werkgang Instagram : @werkgang Twitter : @werkgang

Youtube Channel / werkgang
Loading