Click to Watch in HD > เทพธิดาผ้าซิ่น - เสรี รุ่งสว่าง

Watch ผลงานบรรจงประพันธ์โดย ครูเพลงเทวดาชลธี ธารทอง ผู้ชุบชีวิตรอบใหม่ให้ เสรี รุ่งสว่าง เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว

Youtube Channel / Sompop Lee
Loading