Click to Watch in HD > ขนมชั้น

Watch ขนมชั้น ขนมชั้น ขนมชั้นนุ่มๆเหนียวๆ มีสีสันที่ตัดกันในทุกๆชั้น ลักษณะของขนมชั้นที่ดีจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 8 ชั้น และจะต้องลอกออกได้ทีละชั้น จึงจะถือว่าเป็นลักษณะที่ดี http://www.foodtravel.tv/recfoodShow_Detail.aspx?viewId=904

Youtube Channel / MrFoodandTravel
Loading