Click to Watch in HD > backpack to INDIA 22: Kolkata street food โรตีแกงเนื้อโกลกาตา อินเดีย

Watch backpack to INDIA 22: Kolkata street food โรตีแกงเนื้อโกลกาตา อินเดีย เดินเล่นในเมืองดูอาหารริมถนน และแวะกินโรตีแกงปพะ เครื่องใน มันๆ ไปหน่อยครับ

Youtube Channel / MrHotsia
Loading