Click to Watch in HD > เพลง เพลงของพ่อ - บอย โกสิยพงษ์

Watch เรื่องของในหลวง เรารักในหลวงของเรา และขอให้คนไทยรักกัน สามารถติดตามผมงานการถ่ายภาพงานอาสาได้ที่ http://www.facebook.com/E23BMY น่ะครับ จะนำภาพสวยๆงามๆ และประเพณี ของชาวใต้มาลงให้ดูเรื่อยๆน่ะครับ^^ ตอนนี้สามารถติดต่องานได้น่ะครับ ติดต่อผ่านทางเพจได้เลยครับ แต่ถ้าตรงเวลาเรียน ผมไม่รับงานน่ะครับ เพชระ อินทานนท์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Youtube Channel / Petchara Inthanon
Loading