Click to Watch in HD > รูปปั้นพ่อ โดย อ.สันติ พิเชฐชัยกุล

Watch #ใครไม่ดูจะเสียดายโอกาส อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ปั้นรูปพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสรวล ปั้นไปกราบไป(ปั้นที่อเมริกา) รูปปั้นเหมือนจริงมากๆ .... ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอบคุณ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ผู้ปั้น และผู้ที่นำมาแชร์... ขอบอกว่า คนไทยทุกคนควรชมครับ คลิบจาก FB;ราชสีห์ จิตอาสา

Youtube Channel / Mars K
Loading